ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200859
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070071
รหัส Obec 6 หลัก :
  200859
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระเบื้องใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban krabuang yai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านวัด
ตำบล :
  กระเบื้องใหญ่
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  0-4447-1473
โทรสาร :
  044-96620
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2454
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระเบื้องใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10:24:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่


นางผกากรอง สืบค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2