ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200867
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070117
รหัส Obec 6 หลัก :
  200867
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanceum School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านสินสมบูรณ์
ตำบล :
  สัมฤทธิ์
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  0-4448-2926
โทรสาร :
  044482926
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13:43:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)


นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2