ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200868
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070118
รหัส Obec 6 หลัก :
  200868
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thadang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านท่าแดง
ตำบล :
  สัมฤทธิ์
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  0-44471252
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สัมฤทธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:28:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าแดง


นางปิยะพร ถนัดค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2