ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200869
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070119
รหัส Obec 6 หลัก :
  200869
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสัมฤทธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban samrit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านสัมฤทธิ์
ตำบล :
  สัมฤทธิ์
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  0-4440-1501
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สัมฤทธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13:27:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์


นางสาววิภาพร สอบเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2