ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200870
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070087
รหัส Obec 6 หลัก :
  200870
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหวายโนนโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Wainonpo School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหวาย
ตำบล :
  ธารละหลอด
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  044082456
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/7/2483
อีเมล์ :
  wnpschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธารละหลอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 22:47:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์


ว่าที่ร้อยตรีเธียรวิชญ์ ทับที
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2