ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมะค่าสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200871
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070088
รหัส Obec 6 หลัก :
  200871
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มะค่าสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MAKASAMAKEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโนนกราด
ตำบล :
  ธารละหลอด
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  makaphimai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ธารละหลอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10:05:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมะค่าสามัคคี


นายวินัย อริยะเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนมะค่าสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2