ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201110
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030081
รหัส Obec 6 หลัก :
  201110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองไผ่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nhongpaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองไผ่น้อย-ดงเย็น
ตำบล :
  เสิงสาง
อำเภอ :
  เสิงสาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30330
โทรศัพท์ :
  0-4445-7517
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2519
อีเมล์ :
  nhongphaivittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสิงสาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:53:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา


นายทวี ตั้งอั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2