ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201203
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030181
รหัส Obec 6 หลัก :
  201203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเหลื่อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonluem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนงิ้ว
ตำบล :
  อุดมทรัพย์
อำเภอ :
  วังน้ำเขียว
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30370
โทรศัพท์ :
  0918359703
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2478
อีเมล์ :
  nonluemschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุดมทรัพย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 16:47:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม


นายประทีป ลักษณะพรมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2