ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201216
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070203
รหัส Obec 6 หลัก :
  201216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนางโทพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban nangTho pattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนางโท
ตำบล :
  เมืองยาง
อำเภอ :
  เมืองยาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  044430270
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10:24:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา


นางสาววรินทร เอี่ยมวัชรปาณีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2