ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201217
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070204
รหัส Obec 6 หลัก :
  201217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนตาสุด
ตำบล :
  เมืองยาง
อำเภอ :
  เมืองยาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  0613526563
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:34:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2