ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201218
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070205
รหัส Obec 6 หลัก :
  201218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเพชรพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONPHENPITTAYACOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนเพชร
ตำบล :
  ละหานปลาค้าว
อำเภอ :
  เมืองยาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  0879427674
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/07/2448
อีเมล์ :
  Itspron26@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายที่ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละหานปลาค้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:59:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม


นายแทน ด่านแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2