ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201219
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070194
รหัส Obec 6 หลัก :
  201219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban tayaim wittayayol
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านเขว้า
ตำบล :
  กระเบื้องนอก
อำเภอ :
  เมืองยาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  0613526563
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  dhong2499@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระเบื้องนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 20:12:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล


นายกิตติศักดิ์ ประชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2