ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201223
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070209
รหัส Obec 6 หลัก :
  201223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านละหานสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlahansamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านละหานปลาค้าว
ตำบล :
  ละหานปลาค้าว
อำเภอ :
  เมืองยาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  0-4422-9170
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  lahanschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละหานปลาค้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10:13:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านละหานสามัคคีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2