ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าเรือวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201226
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070193
รหัส Obec 6 หลัก :
  201226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าเรือวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thareuwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนใหญ่
ตำบล :
  กระเบื้องนอก
อำเภอ :
  เมืองยาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  ๐๔๔-๐๘๒๔๘๕
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
อีเมล์ :
  tharwitthaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระเบื้องนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 10:10:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าเรือวิทยา


นางสาวรจนา สุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2