ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201227
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070196
รหัส Obec 6 หลัก :
  201227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannon-udomnoppadon ooppathump school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนอุดม
ตำบล :
  โนนอุดม
อำเภอ :
  เมืองยาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  0-4443-0269
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 เมษายน 2512
อีเมล์ :
  nonudom_npd@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 17:12:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์


นายประทวน ด่านแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2