ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองจากวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201230
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070198
รหัส Obec 6 หลัก :
  201230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองจากวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangchakwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเมืองจาก
ตำบล :
  โนนอุดม
อำเภอ :
  เมืองยาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กรกฏาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 16:23:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองจากวิทยา


นายอภิชัย หาญศึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจากวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2