ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201239
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050200
รหัส Obec 6 หลัก :
  201239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่เจริญผล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAICHAROENPHON SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านใหม่เจริญธรรม
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  เทพารักษ์
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-430451
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2528
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทพารักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2