ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201244
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050192
รหัส Obec 6 หลัก :
  201244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGPO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองโพธิ์ใต้
ตำบล :
  สำนักตะคร้อ
อำเภอ :
  เทพารักษ์
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-227163
โทรสาร :
  044227163
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  NP.30050192@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักตะคร้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 12:22:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์


นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2