ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201280
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070211
รหัส Obec 6 หลัก :
  201280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban khui Wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนชุมพวง
ตำบล :
  ขุย
อำเภอ :
  ลำทะเมนชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  0810604979
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  bankhuiwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 12:12:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุยวิทยา


นายชูชาติ บุบผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุยวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2