ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201286
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070214
รหัส Obec 6 หลัก :
  201286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONGLOPMAISAMAKKEEWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดงหลบ
ตำบล :
  ช่องแมว
อำเภอ :
  ลำทะเมนชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  0-4475-1540
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศุนย์ที่ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องแมว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:14:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา


นายประมวล สุขโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2