ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201287
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070215
รหัส Obec 6 หลัก :
  201287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมาบป่าแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmabpadang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านมาบป่าแดง
ตำบล :
  ช่องแมว
อำเภอ :
  ลำทะเมนชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  0610584024
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2522
อีเมล์ :
  mpd@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องแมว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13:59:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง


นายนิติศาสตร์ เจริญเนาวกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบป่าแดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2