ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201288
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070216
รหัส Obec 6 หลัก :
  201288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสี่เหลี่ยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansiliam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านบ้านหนองแสงพัฒนา
ตำบล :
  ช่องแมว
อำเภอ :
  ลำทะเมนชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  044-430695
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  4sl.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลช่องแมว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14:00:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม


นางอรัญญา สุขโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2