ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201292
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070219
รหัส Obec 6 หลัก :
  201292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมะเขือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongmakhua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   22   บ้านหนองมะเขือ
ตำบล :
  ช่องแมว
อำเภอ :
  ลำทะเมนชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  044-938761
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กรกฎาคม 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องแมว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10:32:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ


นางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2