ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201295
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070222
รหัส Obec 6 หลัก :
  201295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสกดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansokdu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโสกดู่
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  ลำทะเมนชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  044082502
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18052505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 18:19:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสกดู่


นายไพทูล ถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกดู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2