ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201297
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070224
รหัส Obec 6 หลัก :
  201297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองม่วงวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NongmuangWittayaKarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองม่วง
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  ลำทะเมนชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  081-0651860
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   ที่ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร


นายอภิลักษณ์ จรไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2