ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201300
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070227
รหัส Obec 6 หลัก :
  201300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองอ้อวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGORWITTAYAKOM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านอ้อ
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  ลำทะเมนชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  0958180800
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 ก.ค. 2483
อีเมล์ :
  rinontherock.sri@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 18:53:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม


นายปรินทร์ ศรีษะเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2