ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201356
รหัส Smis 8 หลัก :
  30012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  201356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุรนารีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sura Nari Withaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน248 ถนนมิตรภาพ
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30000
โทรศัพท์ :
  044255740
โทรสาร :
  044255741
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2468
อีเมล์ :
  srn_korat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:47:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุรนารีวิทยา


นายวิลาศ ดวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2