ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201364
รหัส Smis 8 หลัก :
  30012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  201364
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ๊Ubolrattana Rajjakanya Ratchawittayalai Nakhonratchasima School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30000
โทรศัพท์ :
  0-4421-493-5
โทรสาร :
  0-4421488-4
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มีนาคม 2535
อีเมล์ :
  s074@korat1.info
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:42:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


นายสุพล เชื่อมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2