ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260003
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  260003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhoksaardwitthayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโคกสะอาด
ตำบล :
  อิสาณ
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-658255
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2493
อีเมล์ :
  k.a.wittayakarn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อิสาณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:46:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร


นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน