ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260004
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  260004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คงชัยสิทธิ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kongchaisit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านไทยเจริญ
ตำบล :
  อิสาณ
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044630317
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อิสาณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 21:13:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา


นายวุฒินันท์ บุญคล้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน