ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260007
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  260007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบุรีรัมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban bureeram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-611277
โทรสาร :
  044-602525
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  anubanburiram@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองบุรีรัมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:21:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์


นายชาญชัย ไชยพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน