ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260008
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  260008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรภูมิวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tripoomvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านมะค่า
ตำบล :
  ชุมเห็ด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0446119811
โทรสาร :
  0446119811
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2521
อีเมล์ :
  tripoomburiram@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมเห็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 15:51:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา


นายกนก ดีมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน