ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260009
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  260009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโกรกขี้หนู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankrokkhinoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโกรกขี้หนู
ตำบล :
  ชุมเห็ด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044182536
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  khrok@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองชุมเห็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 14:52:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู


นายสนอง วิเศษนคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน