ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260010
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  260010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตราดน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongtradnoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองตราดน้อย
ตำบล :
  ชุมเห็ด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  089-7198180
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน พ.ศ.2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมเห็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:52:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย


นายสุวัฒน์ รัตนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน