ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260011
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  260011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีมีชัยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samakkeemeechaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองไผ่น้อย
ตำบล :
  ชุมเห็ด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มีนาคม 2517
อีเมล์ :
  samakkeemeechai2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมเห็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:26:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา


นายแสง แก้วฉวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน