ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260012
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  260012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไผ่ใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongphaiyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองไผ่ใหญ่
ตำบล :
  ชุมเห็ด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/03/2522
อีเมล์ :
  P31010014@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมเห็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 10:46:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่


นายธาดาพงศ์ แดงงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน