ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260014
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  260014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KATEKANTANGSONGKRAW 5 (TRAIKAMSITTHISIL)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านถนนหน้าสถานี
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-611624
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2489
อีเมล์ :
  traikam@buriram1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 12:08:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)


นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน