ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260016
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  260016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนากลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannaklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนากลาง
ตำบล :
  หนองตาด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044630314
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กรกฎาคม 2495
อีเมล์ :
  bannaklangs@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13:38:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนากลาง


นางศุภรา จันคลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน