ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบสมอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260017
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  260017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมาบสมอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAPSAMOR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านมาบสมอ
ตำบล :
  หนองตาด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044630060
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:20:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมาบสมอ


นายสมชัย ปัตถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบสมอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน