ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตราด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260019
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  260019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตราด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongtrad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   22   บ้านรัฐประชา
ตำบล :
  หนองตาด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  Bannongtrad@buriram1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 14:08:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตราด


นายประวิทย์ กุสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตราด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน