ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260020
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  260020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำโรงโนนเค็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansamrongnonkheng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสำโรง
ตำบล :
  หนองตาด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0817257106
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  samrongnonkeng@buriram1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 12:26:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง


นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน