ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260021
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  260021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงโนนสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmuangnonsoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองม่วง
ตำบล :
  หนองตาด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044630057
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 สิงหาคม 2501
อีเมล์ :
  banmuangnoonsoong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง


นายชาญณรงค์ บุตรคาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน