ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระครูวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260022
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  260022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระครูวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prakruwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโพธิ์ทอง
ตำบล :
  พระครู
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  08-7377-7979
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/01/2471
อีเมล์ :
  prakruvittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระครู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11:38:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระครูวิทยา


นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน