ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260024
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  260024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมะค่าแต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongmakatae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองมะค่าแต้
ตำบล :
  พระครู
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2497
อีเมล์ :
  maka.br1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระครู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:58:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้


นางประกอบ เพชรสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน