ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260028
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  260028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านถลุงเหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbantalunglek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองเหล็ก
ตำบล :
  ถลุงเหล็ก
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0815480416
โทรสาร :
  0815480416
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2483
อีเมล์ :
  thalunglekschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:02:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก


นายภูษิต รัตนะวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน