ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศิลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260029
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  260029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนศิลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsila
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสำราญราษฎร์
ตำบล :
  ถลุงเหล็ก
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  nonsila.school.18@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถลุงเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:13:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนศิลา


นางสาวนิสยาการณ์ ชนะค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศิลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน