ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260030
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  260030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองผักแว่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpakwan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองผักแว่น
ตำบล :
  ถลุงเหล็ก
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0649974549
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  nongpakwan@buriram1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถลุงเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:21:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น


นางธันยาภัทร์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน