ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260031
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  260031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกลันทาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankalantawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกลันทา
ตำบล :
  กลันทา
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-781462
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลันทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 16:50:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา


นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2