ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท้องเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260032
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  260032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท้องเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban-Tongruea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านท้องเรือ
ตำบล :
  กลันทา
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044630148
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2กรกฏาคม2402
อีเมล์ :
  Tong69@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลันทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:19:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท้องเรือ


นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้องเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน