ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260034
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  260034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระครูน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prakrunoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านพระครูน้อย
ตำบล :
  กลันทา
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2488
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3BB
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านพระครูน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:16:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระครูน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระครูน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน